Операційна кімната (операційна зала) – це приміщення у лікарні, де проводять хірургічні операції.

The operating room (operating theatre) is a room in a hospital where surgical operations are performed.

Хірурги оперують в операційній кімнаті.

Surgeons operate in the operating room.

Я йду в операційну.

I'm going to the operating room.

В операційну кімнату не заходити.

Do not enter the operating room.

Вийдіть з операційної кімнати.

Exit the operating room.

Я шукаю операційну залу.

I'm looking for an operating room.

Де знаходиться операційна? – На четвертому поверсі.

Where is the operating room? - On the fourth floor.


                                          

ШПРИЦ – це хірургічний інструмент у вигляді циліндра з поршнем та порожнистою голкою, який використовується для впорскування в організм лікарських речовин, а також для відсмоктування звідти рідини.

SYRINGE - a surgical instrument in the form of a cylinder with a piston and a hollow needle, which is used to inject drugs into the body, as well as to suck fluid from there.


Наші зустрічі онлайн. Спілкуємось і вивчаємо нову лексику. Весело і корисно!

                                          

7 квітня, середа - Всесвітній день здоров’я;

Wednesday, April 7 - World Health Day

«Доброго здоров’я!» – так вітаються наші співвітчизники, а коли прощаються кажуть «Бувайте здорові!» , тобто бажають здоров’я і практично ніколи не замислюються скільки сенсу закладено у цих словах.

7 квітня весь світ святкує Всесвітній день здоров'я, який було започатковано на честь створення, а точніше – прийняття статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у 1948 році

"Good health!" - this is how our compatriots greet, and when they say goodbye they say "Be healthy!" , that is, they want health and almost never think about how much meaning is in these words.

On April 7, the whole world celebrates World Health Day, which was launched in honor of the creation, or rather - the adoption of the statute of the World Health Organization (WHO) in 1948.


                                          

Гардероб – це приміщення в громадському будинку, де зберігається верхній одяг.

A cloakroom is a room in a public house where outerwear is stored.

Функції реєстратури:

• ведення і збереження амбулаторних карт пацієнтів;

• надання інформації про час і місце прийому лікарів;

• електронний запис пацієнта на прийом до лікаря;

• реєстрація викликів додому та ін.

Hospital reception functions:

• maintenance and storage of patients’ medical records;

• providing information about the time and place of reception of doctors;

• electronic record of the patient for an appointment with a doctor;

• registration of home calls etc.


                                          

Диспансер – це спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, що надає медичну допомогу певним групам населення та здійснює систематичний нагляд за станом їх здоров'я.

Dispensary is a special treatment-and-prophylactic medical institution that provides medical care to certain groups of the population and carries out systematic monitoring of their health.

онкологічний диспансер - oncology dispensary

шкірно-венерологічний диспансер - dermatological and venereological dispensary

лікарсько-фізкультурний диспансер - medical and sports dispensary

наркологічний диспансер - narcological dispensary

протитуберкульозний диспансер - anti-tuberculosis dispensary

психіатричний диспансер - psychiatric dispensary


                                          

19 січня в українському національному календарі - Свято Богоявлення, Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Вечір напередодні цього свята називають Щедрим вечором. Українські жінки (разом з чоловіками і дітьми)) готують багато різних страв, серед яких головна - кутя, а також млинці, пироги, вареники з сиром... Назва вечора - Щедрий - пов'язана з багатим і щедрим столом (на відміну від Святого вечора, коли готуємо пісні страви). Діти і молодь відвідують родичів, сусідів і вітають їх спеціальними різдвяними піснями - щедрівками. Найбільш популярною є пісня "Щедрик".

January, 19 in the Ukrainian national calendar there's the Feast of the Epiphany, the Baptism of Jesus Christ in the Jordan River. The evening before this holiday is known as Generous Evening. Ukrainian women (together with husbands and children) cook many different dishes, among which the main is kutia, as well as pancakes, pies, dumplings with cheese ... The name of the evening - Generous - is associated with a rich and generous dinner table (as opposed to Holy Evening, when we cook lean dishes). Children and youth visit relatives and neighbors and greet them with special Christmas songs - Christmas carols. The song "Shchedryk" ("Щедрик") is the most popular.